Diskuse

V souvislosti s diskusí k přiznání společnosti Fortissimo group, s.r.o. ochranné známky "Miodula" Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze uvádíme článek redaktorky J. Gartnerové v týdeníku Horizont ze dne 6. srpna 2013.

S odstupem času (srpen 2015) bychom rádi k této diskusi připojili naši korespondenci se společností Toorank Polska S.A., v níž jsme byli vyzváni k zanechání označování našich výrobků názvem "Miodula" pod hrozbou právních a finančních sankcí. Připojujeme taktéž naši odpověď, ve které jsme doložili naše právo využívat tuto obchodní značku. Chceme poukázat na fakt, že bez argumentů doložených v odpovědi bychom byli nuceni naši nabídku stáhnout a lokální poptávku odkázat na produkci nadnárodního koncernu, čímž by se šance na výrobu vlastních mutací dle individuálních receptur snížila na minimum. Přiložená korespondence nás utvrzuje v přesvědčení, že naše kroky podniknuté v roce 2002 šly správným směrem.

Poskytujeme prostor k diskusi na toto téma. Podepsané diskusní příspěvky rádi zveřejníme. Budeme-li tázáni, odpovíme na dotazy. Anonymní texty bez platné zpětné adresy, texty napadající kohokoliv nebo nevhodné ke zveřejnění budeme eliminovat.


Dyskusja

W związku z dyskusją na temat przyznania spółce Fortissimo group, s.r.o. marki handlowej "Miodula" przez Urząd Własności Przemysłowej (Úřad průmyslového vlastnictví) w Pradze, przytaczamy artykuł redaktor J. Gartnerowej w tygodniku Horizont z dnia 6 sierpnia 2013.

Do powyższej dyskusji pragniemy z odstępem czasu (sierpień 2015) dołączyć naszą korespondencję z firmą Toorank Polska S.A., w której byliśmy wezwani do zaniechania korzystania z oznakowania naszych produktów marką "Miodula" pod groźbą sankcji prawnych i finansowych. Załączamy też naszą odpowiedź, w której udokumentowaliśmy nasze prawa do korzystania z tej marki handlowej. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że bez podanych w odpowiedzi argumentów bylibyśmy zmuszeni do wycofania naszej oferty a nasze imprezy byłyby zdane całkowicie na produkt koncernu nadnarodowego z nikłymi szansami na wyprodukowanie własnych mutacji wg indywidualnych receptur. Utwierdza nas też w przekonaniu, że krok podjęty przez naszą spółkę w roku 2002 był właściwy.

Udostępniamy zarazem miejsce dla dyskusji na poruszony temat. Podpisane przyczynki dyskusyjne chętnie opublikujemy, w razie potrzeby odpowiemy. Teksty anonimowe bez aktualnego adresu zwrotnego lub teksty uwłaczające czyjejkolwiek godności, czy niezdolne do opublikowania będą wyeliminowane.

 

 


Můj názor / Mój pogląd


Diskusní příspěvky / Przyczynki do dyskusji

Nebyl vložen žádný příspěvek. / Brak wpisów w tej kategorii.


Kontakt

Fortissimo group, s.r.o.

Husova 282
Třinec
739 61
Česká republika

Husova 282
Trzyniec
739 61
Republika Czeska


+420 558 335 000
Výhradní prodejce Miodule z produkce Beskydské likérky, s.r.o.

Wyłączny sprzedawca Mioduli z produkcji zakładu Beskydská likérka s.r.o.