Speciální nabídka

Pro zákazníky se zájmem o výrobu nápoje dle vlastní receptury nabízíme možnost zhotovení vlastního zboží opatřeného náležitým kolkem.

Pozor! Můžete nám svěřit výrobu i jiných  tradičních nápojů, jako cytrynovka, tatarčovka, vařonka - uvádíme fonetický název v české transkripci, český překlad by nebyl výstižný. 

Pravidla:

 • Minimální výrobní dávka : 100 litrů nápoje.
 • Cena služby bude kalkulována individuálně dle množství a obsahu jednotlivých složek a požadavků zadaného výrobního procesu.
 • Klient může dodat výrobci vlastní med. Ten má zásadní vliv na chuťové vlastnosti nápoje. Klient je povinen doložit u dodaného zboží jeho původ (daňovým dokladem) a hygienický atest. V případě, že klient ponechá dodávku medu na výrobci, můžeme zaručit pouze splnění výrobních postupů, nikoliv dosažení požadovaných chuťových kvalit.
 • Klient může dodat vlastní etiketu. Požadavky na kvalitu provedení a obsah informací uvedených na etiketě budou sděleny při zadání objednávky.
 • Před započetím výroby požadujeme složení zálohy ve výši 50% kalkulované ceny.
 • Při dodání zboží "na zakázku" není možno nespotřebované zboží vrátit.
 • Objednávku zboží "na zakázku" spolu se zálohou je potřeba složit nejméně 21 dnů před požadovaným termínem dodání.

Oferta specjalna

Dla klientów zainteresowanych produkcją trunku wg własnej receptury oferujemy możliwość wyprodukowania własnego towaru (z banderolą).

Uwaga! Można nam zlecić również produkcję innych tradycyjnych trunków, takich jak cytrynówka, tatarczówka, warzónka, itp.

Zasady:

 • Minimalna dawka produkcyjna : 100 litrów trunku.
 • Cena usługi kalkulowana będzie indywidualnie wg ilości, czy objętości poszczególnych składników oraz wymogów zleconego procesu produkcyjnego.
 • Klient powinien dostarczyć własny miód. Miód jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na walory smakowe trunku. Klient zobowiązany jest udokumentować jego pochodzenie (na podstawie rachunku) oraz atest higieniczny. W razie zrezygnowania z dostawy własnego miodu ponosimy odpowiedzialność jedynie za spełnienie norm produkcyjnych, nie za osiągnięcie wymaganych walorów smakowych trunku.
 • Klient może dostarczyć własną etykietę. Wymagania stawiane na jakość jej wykonania oraz zawartość informacji podanych na etykiecie będą podane przy złożeniu zamówienia.
 • Przed podjęciem produkcji wymagamy złożenia zaliczki w wysokości 50% kalkulowanych kosztów.
 • Przy dostawie towaru "na zamówienie" nie ma możliwości zwrotu niezużytej produkcji.
 • Zlecenie produkcji towaru "na zamówienie" wraz z zaliczką trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed zamierzanym terminem dostawy.

Kontakt

Fortissimo group, s.r.o.

Lidická 1264
Třinec
739 61
Česká republika

ul. Lidicka 1264
Trzyniec
739 61
Republika Czeska


+420 558 335 000
Výhradní prodejce Miodule z produkce Beskydské likérky, s.r.o.

Wyłączny sprzedawca Mioduli z produkcji zakładu Beskydská likérka s.r.o.