Informace o nás

Fortissimo group, s.r.o. je českou společností, která se v roce 2002 začala zajímat o výrobu tradičního slezského alkoholického nápoje miodula. Uvedli jsme na trh tři druhy miodule (sladká, sladší nejsladší) na bázi dvou druhů medu - květového a lesního - každý ve dvou druzích balení (spotřební a dárkové), s etiketou v češtině a v polštině.

Popsali jsme výrobní postupy, vyvinuli grafický design etiket, našli vhodného dodavatele lahví a pak to nejdůležitější, vhodného výrobce, který byl připraven vyhovět našim požadavkům. Co je důležité, naše společnost v té době zaregistrovala u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze slovní ochrannou známku "Miodula"

Výrobek dostal název "Tradiční slezská Miodula". Projekt byl realizován s úmyslem proceduralizovat výrobu tradičního slezského alkoholického nápoje, který zdejší lidé po staletí vyráběli doma, aby jej do budoucna bylo možno udržet na trhu jako běžný komerční výrobek. 

Nyní jsme výrobu Slezské Miodule svěřili společnosti "Beskydská likérka, s.r.o." a stali jsme se jejím výhradním prodejcem v České republice. 

Tradiční Slezská Miodula 

na trhu od roku 2002


Kontaktujte násInformacja o nas

Fortissimo group, s.r.o. jest spółką handlową działającą na prawie czeskim, która w roku 2002 zaczęła interesować się produkcją mioduli, lokalnego napoju alkoholowego. Wprowadziliśmy na rynek trzy rodzaje mioduli (słodka, słodsza, najsłodsza), oparte na dwóch rodzajach bazy miodowej (miód kwiatowy, miód leśny), każda w dwóch rodzajach opakowań (konsumpcyjne i podarunkowe), z etykietą w dwu wersjach językowych.

Zostały opracowane procedury produkcjyjne, szata graficzna etykiet, wyszukaliśmy odpowiedniego dostawcę butelek oraz, co najważniejsze, właściwego producenta, który gotów był sprostać naszym wymaganiom. Co ważne, nasza spółka zarejestrowała w czeskim Urzędzie Własności Przemysłowej (Úřad průmyslového vlastnictví) w Pradze prawa handlowe na korzystanie z marki "Miodula".

Produkt otrzymał nazwę "Tradycyjno Śląsko Miodula". Projekt był realizowany z myślą zproceduralizować produkcję popularnego tradycyjnego lokalnego napoju wyskokowego, który tutejsi ludzie przez wieki produkowali w domu, by można było utrzymać go w przyszłości na lokalnym rynku jako normalny produkt komercyjny. 

Aktualnie produkcję Śląskiej Mioduli zleciliśmy spółce "Beskydská likérka, s.r.o.", my zaś staliśmy się jej wyłącznym sprzedawcą na terenie Republiki Czeskiej.

Tradycyjno Śląsko Miodula

na rynku od roku 2002


Tu skontaktuj się z nami:


Kontakt

Fortissimo group, s.r.o.

Husova 282
Třinec
739 61
Česká republika

Husova 282
Trzyniec
739 61
Republika Czeska


+420 558 335 000
Výhradní prodejce Miodule z produkce Beskydské likérky, s.r.o.

Wyłączny sprzedawca Mioduli z produkcji zakładu Beskydská likérka s.r.o.